Zobacz również

05.06.2024

Ochrona danych osobowych (rodo) w kontekście DSA

Przepisy rodo i DSA podkreślają znaczenie przeprowadzenia kompleksowej analizy ryzyka jako środka zapewniającego wysoki poziom ochrony danych osobowych i prywatności użytkowników. Mimo że oba...

Więcej

05.04.2024

Uzasadnienie jako element projektu aktu normatywnego

Uzasadnienie nie może przekształcić się w element obowiązującego aktu prawnego. Tego rodzaju metoda prawodawcza nie znajduje żadnego umotywowania, a jej stosowanie może prowadzić do...

Więcej

05.03.2024

Wpływ e-Doręczeń na procedurę administracyjną

Ustawa o doręczeniach elektronicznych jest istotnym krokiem w modernizacji i usprawnieniu procesów wymiany dokumentów. Pozostawia pewną elastyczność w zakresie wyboru formy doręczenia, w tym...

Więcej

05.02.2024

Tajemnica radcowska a usługi online

Pandemia koronawirusa przyczyniła się do tego, że nasze życie i sprawy zawodowe przeniosły się do sieci. Spowodowało to liczne zmiany w sposobie pracy. Kontakt...

Więcej

05.01.2024

Zmiany przepisów o doręczeniach korespondencji sądowej

Celem zmian przepisów dotyczących doręczeń korespondencji sądowej jest wyeliminowanie istniejących wątpliwości i ujednolicenie praktyki sądowej oraz komorniczej. Ustawodawca nie zadbał jednak o to, aby...

Więcej