Agnieszka Korzeniowska-Polak

Od wielu lat etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Adiunkt w katedrze Postępowania Administracyjnego. Autorka i współautorka licznych książek, artykułów oraz opinii prawnych z zakresu postępowania administracyjnego.

Więcej
Andrzela Gawrońska-Baran

Radca prawny, doktor nauk prawnych, była Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych oraz wieloletnia dyrektor departamentu zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej.

Więcej