Szkolenia dla radców prawnych i kancelarii

Centrum Szkoleniowe Radca Prawny w Administracji od ponad 4 lat organizuje szkolenia, które wspomagają działy prawne i kancelarie w bieżącej obsłudze podmiotów publicznych oraz w dostosowaniu ich działalności do zmieniających się norm prawnych. Tematy dotyczą m.in.: postępowania administracyjnego, odpowiedzialności kierownictwa jednostek, postępowania w trakcie kontroli, ochrony danych osobowych, dyscypliny finansów publicznych.