Agnieszka Korzeniowska-Polak

Od wielu lat etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Adiunkt w katedrze Postępowania Administracyjnego. Autorka i współautorka licznych książek, artykułów oraz opinii prawnych z zakresu postępowania administracyjnego. Wykładowca i prelegent na wielu konferencjach związanych z prawem i postępowaniem administracyjnym. Bardzo wysoko oceniana na dotychczasowych szkoleniach.